V Ý U K A

Styl výuky

Snažíme se maximálně uplatňovat individuální přístup, s ohledem na potřeby jednotlivých studentů, u jednotlivců i skupin. V rámci jedné skupiny nejsou více než čtyři studenti, což umožňuje vyšší stupeň interakce při výuce i častější verbální zapojení jednotlivých účastníků kurzu. Během výuky využíváme nejnovějších metod a studijních materiálů.HOME