N A B Í D K A   K U R Z Ů

Kurzy

3 měsíční docházkové kurzy – kurzy pro veřejnost zaměřené na všeobecnou angličtinu, cílem je zlepšení znalostí a dovedností v oblasti gramatiky, čtení, psaní a zejména mluveného projevu. Jsou vhodné pro dospělé i děti na všech úrovních pokročilosti.

Předmaturitní kurzy – příprava na maturitní zkoušku z angličtiny, konverzace a příprava na jednotlivá témata včetně procvičení a doplnění znalosti odpovídající gramatiky, rozšíření studijních materiálů i slovní zásoby, simulace maturitní zkoušky

Individuální kurzy – zaměřené podle požadavků klienta jak na všeobecnou, tak i odbornou angličtinu. Důraz na rozšiřování slovní zásoby komunikativní metodou včetně kontroly a upevnění gramatických souvislostí.

Konverzační lekce – vedené jak českými lektory, tak rodilým mluvčím. Novinkou jsou tzv. „konverzační večery“.

Firemní výuka – podle potřeb a požadavků klientů. Při zabezpečení odpovídajícího studijního prostředí a technického vybavení lze dohodnout externí výuku.

Letní a zimní překlenovací kurzy – v období mezi jednotlivými trimestry. Slouží k udržení stávající jazykové úrovně a zabezpečují plynulý přechod do kurzů následujících úrovní.

Simulace Cambridgeských zkoušek – vhodné pro studenty přípravných kurzů. Můžete si sami ověřit, zda jste na danou zkoušku připraveni, nebo potřebujete doplnit slovní zásobu či zlepšit své schopnosti v jednotlivých oblastech (poslech, čtení, psaní, gramatika, verbální projev).


CeníkKurzovné můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na bankovní účet.


Časový harmonogram

Během školního roku si můžete sami zvolit začátek kurzu nebo se připojit do některého z již probíhajících!

HOME